Kurczenie się rynku prasowego w Polsce nie jest niczym nadzwyczajnym. Utrata popularności prasy drukowanej i jej ustępowanie publikacjom internetowym jest tendencją ogólnoświatową, której raczej nie da się już odwrócić. W ślad za tym idzie skracanie tekstów do minimum, by ostatecznie osiągnąć rozmiar wpisu na Twitterze. Oczywiście, dopóki będzie się to opłacać, nadal będą drukowane gazety…